Litawa, Aleksandra. 1. „Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rrosalska (red.), Uniwersytety Ludowe – pomiędzy Starymi a Nowymi Wyzwaniami, Kaszubski Uniwersytet Ludowy W Wieżycy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016,”. Studia Edukacyjne, nr 43 (1), 427-31. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.25.