Sobczak , Anna. 2018. „McJob – między Dehumanizacją Pracy a wstępem Do Kariery Zawodowej”. Studia Edukacyjne, nr 47 (marzec):245-56. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.16.