Michał Nowicki, Michał Nowicki, i Klaudia Kowalska. 2016. „Uczenie Się W Perspektywie św. Tomasza Z Akwinu I Neurobiologii – Dysharmonicznie Czy Unisono?”. Studia Edukacyjne, nr 42 (grudzień):273-88. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.17.