Bar, Nava. 1. „Model szkół kształcących Nauczycieli Jako Praktyka Partnerstwa pomiędzy Uniwersytetami I szkołami kształcącymi Nauczycieli I pedagogów: Wieloletnie Badanie Ewaluacyjne W Izraelu”. Studia Edukacyjne, nr 42 (1), 453-69. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.26.