Kasperek-Golimowska, Ewa. 2020. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «O róŜnych Drogach Doskonalenia Zdrowia. Konteksty Medyczne, Psychopedagogiczne, kulturowe»”. Studia Edukacyjne, nr 42 (grudzień):539-49. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546.