Piorunek, Magdalena. 1. „Poczucie Koherencji W Konstruowaniu Kariery (kontekst całożyciowego Rozwoju Jednostki)”. Studia Edukacyjne, nr 40 (1), 21-38. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.2.