Jankowiak, Barbara. 2020. „Rodzinne I Partnerskie Uwarunkowania Dobrostanu studentów”. Studia Edukacyjne, nr 40 (grudzień):177-90. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.11.