Byra, Stanisława, i Janusz Kirenko. 1. „Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – Polska Adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha I R.F. Antonaka”. Studia Edukacyjne, nr 40 (1), 229-60. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.14.