Madalińska-Michalak, Joanna. 2018. „Nauczyciele Etyki O Swoich Kwalifikacjach, kształceniu I Doskonaleniu Zawodowym”. Studia Edukacyjne, nr 50 (grudzień):73-94. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.5.