Jarosz, Ewa. 2020. „Dziecko I dzieciństwo – Dialektyka konstruktów W Dyskursie społecznym I Naukowo- -Badawczym”. Studia Edukacyjne, nr 50 (grudzień):169-96. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.12.