Kulikowski , Konrad. 1. „Idea Uniwersytetu kształcącego Ludzi zaangażowanych W Pracę”. Studia Edukacyjne, nr 50 (1), 387-97. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.25.