Drozdowicz, Jarema. 2020. „Praca I innowacyjność W Warunkach zarządzania Algorytmicznego I Dominacji Technologii Cyfrowych. Wybrane Konteksty Kulturowe, społeczne I Ekonomiczne”. Studia Edukacyjne, nr 58 (grudzień):47-67. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.3.