Violetta Rodek, Violetta Rodek. 1. „Poczucie własnej skuteczności Jako Czynnik różnicujący Samodzielne Uczenie Się studentów”. Studia Edukacyjne, nr 58 (1), 107-22. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.6.