Duda, Anna K. 1. „Sprawozdanie Z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Modernizacja Systemu Oświatowego – Propozycje Zmian I wdrażania Dobrych Praktyk edukacyjnych» Kraków, 23-24 Maja 2018 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 49 (1), 477-79. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26066.