Solarczyk-Ambrozik, Ewa. 2018. „Całożyciowe Uczenie Się Jako Idea Edukacyjna, Polityka, Strategie działań I zmieniający Się Krajobraz Edukacyjny rzeczywistości”. Studia Edukacyjne, nr 51 (grudzień):23-37. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.2.