Miler-Slawiczek, Hanna. 2015. „ Przemiany wzorów Osobowych żołnierzy W świetle Procesu Profesjonalizacji Wojska Polskiego”. Studia Edukacyjne, nr 51 (grudzień), 237-49. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.14.