Bieńkowska, Monika. 2018. „Rola Kultury Hip-Hop W kształtowaniu Się tożsamości młodzieży – Wybrane Konteksty”. Studia Edukacyjne, nr 51 (grudzień):457-67. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.27.