Boroń, Aleksandra. 2021. „Polityka językowa I tożsamość Kulturowa mniejszości”. Studia Edukacyjne, nr 60 (marzec), 7-30. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.1.