Bołdyrew , Aneta, i Paulina Pająk. 2021. „Perspektywy, możliwości I Ograniczenia Badań łączących Psychologię I Historię Nad Edukacją I Wychowaniem Dzieci I młodzieży U Progu nowoczesności”. Studia Edukacyjne, nr 60 (marzec), 31-49. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.2.