Gumper, Małgorzata. 2021. „Polsko-Litewskie Dziedzictwo Kulturowe – różnice W świadomości społecznej. Perspektywy zbliżenia dzięki wspólnym Bohaterom Narodowym Na przykładzie Michała Kleofasa Ogińskiego”. Studia Edukacyjne, nr 60 (marzec), 231-61. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.13.