Johnsson, Ewa. 2021. „Dzieciństwo W Maroku”. Studia Edukacyjne, nr 60 (marzec), 177-97. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.10.