Żardecki, Wiesław. 2021. „Edukacja Obywatelska Przez Sztukę – Rola Teatru Polskiego”. Studia Edukacyjne, nr 60 (marzec), 161-75. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.9.