Michalak-Dawidziuk, Joanna. 2021. „Zawód Nauczyciela W Polsce – Wybrane Aspekty”. Studia Edukacyjne, nr 60 (marzec):135-60. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.8.