Leksy, Karina, i Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. 2021. „The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola Wiedzy O Zdrowiu W Ochronie Dzieci I młodzieży Przed zagrożeniami Zdrowotnymi W kontekście Pandemii COVID-19]”. Studia Edukacyjne, nr 61 (czerwiec):61-75. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.3.