Prusińska, Violetta. 2021. „Motywy Uczestnictwa studentów Z niepełnosprawnością Oraz Problemami Zdrowotnymi studiujących Na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu W Leczniczych zajęciach Ruchowych”. Studia Edukacyjne, nr 62 (październik), 243-53. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.15.