Cichecka-Wilk, Małgorzata. 2021. „Pregoreksja – jadłowstręt Psychiczny Kobiet W ciąży”. Studia Edukacyjne, nr 62 (październik):187-204. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.11.