Rajewska de Mezer, Joanna. 2021. „Mediacje rówieśnicze Jako Forma Reakcji Na Konflikt W środowisku Szkolnym”. Studia Edukacyjne, nr 62 (październik), 103-20. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.6.