Iłowiecka-Tańska, Ilona, Aneta Gop, i Sylwia Jaskulska. 2021. „Projektowanie Pomocy Edukacyjnych: Transformacyjna wartość Procesu. Narracje Nauczycielek I Nauczycieli O własnym Uczeniu Się Podczas Stacjonarnych I Zdalnych Letnich Szkół Prototypowania”. Studia Edukacyjne, nr 62 (październik), 169-86. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.10.