Wojnowski, Kazimierz. 2021. „Moralia Wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – «O 13. Sprawach»”. Studia Edukacyjne, nr 62 (październik):147-67. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.9.