Juszczak , Magdalena. 2021. „Social Media Jako płaszczyzna Dyskusji Nad samobójstwem. Analiza Przypadku”. Studia Edukacyjne, nr 63 (listopad):133-47. https://doi.org/10.14746/se.2021.63.9.