Melosik, Z. (2020) „Tożsamość we współczesnej instytucji: zarządzanie poprzez przestrzenie upodmiotowienia”, Studia Edukacyjne, (46), s. 39–48. doi: 10.14746/se.2017.46.3.