Kabacińska-Łuczak, K. i Nawrot-Borowska, . M. (2020) „Dziecięce zabawki świąteczne w świetle wybranych źródeł ikonograficznych 2. połowy XIX i początku XX wieku”, Studia Edukacyjne, (46), s. 89–112. doi: 10.14746/se.2017.46.7.