Jakubowski, W. (2020) „Fifty Years After, czyli kilka refleksji o dzisiejszej kulturze młodzieżowej”, Studia Edukacyjne, (46), s. 113-123. doi: 10.14746/se.2017.46.8.