Zbróg, Z. (2020) „Zbiorowe pisanie biografii jako metoda uczenia się o sobie, o innych, o świecie”, Studia Edukacyjne, (46), s. 357–372. doi: 10.14746/se.2017.46.23.