Szymański, M. J. (2019) „Balans na linie – kilka uwag o polskich reformach oświaty ”, Studia Edukacyjne, (52), s. 49-60. doi: 10.14746/se.2019.52.4.