Abramowicz, D. (2019) „Daria heJwosz-groMkowska, Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, ss. 392”, Studia Edukacyjne, (52), s. 345-350. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21253 (Udostępniono: 25czerwiec2022).