Barańska, M., Brenk, M., Mańkowska, A. i Nowak-Kluczyński, K. (2019) „Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, technology, and Education, [w:] Digital ”, Studia Edukacyjne, (52), s. 351-354. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21254 (Udostępniono: 25czerwiec2022).