Melosik, Z. (2019) „ Książka jako «złoty standard» w naukach humanistycznych i społecznych”, Studia Edukacyjne, (52), s. 7-22. doi: 10.14746/se.2019.52.1.