Miąso , J. (2019) „«Wielki wstrząs» – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego ”, Studia Edukacyjne, (53), s. 241–253. doi: 10.14746/se.2019.53.13.