Pawłowska, . B. (2019) „Duma w procesie edukacji. Interakcyjna analiza przyczyn i konsekwencji pojawiania się dumy u nauczycieli i uczniów”, Studia Edukacyjne, (53), s. 255–274. doi: 10.14746/se.2019.53.14.