Teusz , G. (2019) „Znaczenie «doświadczenia hermeneutycznego» w ujęciu H.-G. Gadamera dla edukacji”, Studia Edukacyjne, (53), s. 275-284. doi: 10.14746/se.2019.53.15.