Karaszewska , H., Rajewska de Mezer , J. i Silecka-Marek , E. (2019) „Rosnąca rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie”, Studia Edukacyjne, (53), s. 285-299. doi: 10.14746/se.2019.53.16.