Rajewska de Mezer, J. (2019) „ Edukacja akademicka przyszłych pracowników socjalnych w zakresie zagadnień prawnych i jej znaczenie dla projektowania efektywnego wsparcia beneficjentów pomocy społecznej”, Studia Edukacyjne, (53), s. 341-360. doi: 10.14746/se.2019.53.19.