Adamczyk, D. (2019) „Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 147”, Studia Edukacyjne, (53), s. 439-441. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21365 (Udostępniono: 27czerwiec2022).