Kopeć, . . D. . . (2019) „Rozważania wstępne o paradygmacie relacyjnym w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”, Studia Edukacyjne, (54). doi: 10.14746/se.2019.54.4.