Madalińska-Michalak, J. . (2019) „Dyrektorzy szkół w Polsce – wymagania, struktura, zadania”, Studia Edukacyjne, (55), s. 59–78. doi: 10.14746/se.2019.55.4.