Ściupider-Młodkowska, M. (2019) „Rodzina i miłość w epoce Ja. Wyzwania dla pedagogiki”, Studia Edukacyjne, (54). doi: 10.14746/se.2019.54.9.