Karmolińska-Jagodzik, E. (2019) „Zaburzenia depresyjne wśród studentek i studentów w Polsce”, Studia Edukacyjne, (55), s. 139-162. doi: 10.14746/se.2019.55.9.