Wiatr , M. (2019) „Rodzice w edukacji – między dyskursem instrumentalno-technicznym a krytyczno-emancypacyjnym”, Studia Edukacyjne, (54). doi: 10.14746/se.2019.54.12.