Motyka, M. A. (2019) „Uwarunkowania liberalizacji stanowisk wobec narkotyków oraz ich zażywania zidentyfikowane w środowisku szkolnym – dane z badań”, Studia Edukacyjne, (55), s. 223-244. doi: 10.14746/se.2019.55.13.